Language: EN | BG  

  -Протегни приятелски ръка - Намери партньор във всяко СПА!
  - Мисията на ИСПАТ е да съблюдава и извършва:
 • По доброто и качествено обслужване във взаимодействие със застраховане към клиента и изпълняващия процедурата обект или персонал.
 • Одобрение и акредитация спрямо квалификацията на изпълняващия процедурата.
 • Одобрение и правилно направление за качествено изпълнение и безпроблемно решение за най-добрата и подходяща за всеки един клиент процедура.
 • Правилната категоризация за членство на квалифициран и неквалифициран персонал,образователни центрове,курсове,школи и училища,СПА центрове,хотели и салони за красота.
 • Безплатно повишаване на квалификационна степен,респективно членство и застраховане/застрахователна стойност на риска/.
 • Разширяването на международната офис мрежа и подпомагане максимален брой СПА-работници и СПА-туризъм.
 • Обединението на връзките и контактите между отделните звена на изпълнение към СПА-обекти,клиентска мрежа и персонал,със интернет информационна мрежа,списания,брошури,семинари и др.
 • Правилното взаимодействие между категоризация, акредитация, застраховане и членство между отделните организации, членове и клиентска мрежа.
 • Безплатни семинари, симпозиуми и обучение с цел насърчаване на заетоста към СПА-обекти,както и приложни форми на обучение за СПА мениджмънт, към обекти работещи със инструменти на СПА.
 • Безплатни консултации или в случаи с минимално заплащане за изработване на проекти по откриване и оборудване на обекти желаещи да ползват СПА инструменти на обслужване.
 • Безапелационното спазване на етичният кодекс на организацията ни, както и санкции относно бъдещо членство и ползване на превилегироване в застраховането.
 • Изпълнява и приобщава синдикални организации и други от подобен характер свързани в дейности със СПА-инструменти и услуги,с цел по-добра защита на обектите и персонала.
 • Правилната селекция и приобщаване възможно висок брой професионалисти в редовете на организацията,съобразени с членството и съществуващите нормативни, застрахователни и други инструменти на действие към СПА за самата страна и от международен характер.
 • Ползите на кандидата за членство независимо от предварително придобитата на съществуващ етап СПА- квалификация.
 • Създаването на звена за контрол по изпълнение на отделните СПА-процедури и да стимулира новостите в професията и в застраховането.
2006-2019 © International SPA & Massage Association