Language: EN | BG  

Международният СПА-Етичен Кодекс задължава:

Отношение към клиента

 • Ще се старая да служа в интерес на моите клиенти по всяко време определено ми като работно и тогава когато е във възможностите ми и извън него.
 • Ще предоставям възможно най-високо качество на предлаганите от мен услуги.
 • Ще поддържам чиста и честна комуникация с клиентите и ще пазя комуникацията и информацията конфиденциална.
 • Ще осъзнавам границите на моите умения.Когато е необходимо ще препоръчвам на клиента подходящия и квалифициран здравен професионалист.
 • По никакъв начин няма да подбуждам,подстрекавам и толерирам сексуални подбуди по време и извън СПА-процедурите с клиента.
 • Ще работя професионално с чест и дълг без злоупотреба за по-добрият характер на изпълнение на процедурата и без преувеличение в нейната стойност на лечебни и здравни свойства.
Професионализъм
 • Ще поддържам най високи стандарти на професионализъм и ще се старая за максимално доброто и етично продължение на отделните процедури и услуги.
 • Ще уважавам правата на всички етични и практикуващи лекари и ще си сътруднича с всички здравни професионалисти и държавни организации свързани със моята професия.
 • Ще се въздържам изцяло и без протест от употребата на наркотични вещества,алкохол и продукти или добавки свързани с нарушения на психо-физичните състояния на организмът ми, преди или по време на работните ми задължения.
 • Ще се явявам на работа облечен в професионален вид, облекло определено като удобно и подходящо за съответния СПА бизнес или професионална практика.
 • Няма да се присъединявам или позволявам да бъда наеман към бизнес, който толерира сексуални подбуди и намерения или извършва реклама със сексуални подтекстове.
Сфера на практика/подходящи прийоми и техники/
 • Ще предоставям единствено и само услуги от обсега на ИСПАТ, дефиницията за здраве от водата и със поддържащите и присъщите-водолечение,електротерапия и физиотерапия, мануална терапия и масаж,аеробни и анаеробни упражнения- работа с тялото,соматични терапии и грижа за кожата на лицето и тялото,косата и ноктите, в границите на моето обучение.Няма да извършвам процедури не засягащи горе изброената спецификация и свързаност, както и обучение ,което не ми е приложено адекватно.
 • Ще предоставям моето обучение и квалификация,както и документи доказващи опит честно.
 • Ще осъзнавам значението на СПА - услугите,които предоставям и ще съблюдавам за правилната дозировка и хигиена за извършването им.
 • Няма да манипулирам,упражнявам наместване на скелетната структура,поставяне на диагнози,преписване на лекарствени средства за лечение,или други процедури и услуги изискващи документ,който не ми е присъщ по нормативни разпоредби на учебни часове спуснати като изисквания от министерство на здравеопазването към страната.
 • Ще се интересувам за всички новости и нововъведения на техники,технологии и прийоми свързани с професията ми и ще изучавам техните ефекти,както физиологично,психично, аромато и друго въздействие.
 • Ще информирам ИСПАТ за всяко несъответствие на дозировка и времетраене на прилаганите от мен за краен оздравителен ефект процедури и тези,които са в разрез с показанията и противопоказанията за прилагане на същите.
 • Ще съблюдавам за противопоказното действие на някои изисквани от клиента процедури и ще ги отказвам деликатно и с присъщото ми морално и етично съзнание,като изисквам и насочвам с препоръките дадени ми от предишният на клиента терапевт.
Имидж / Рекламни изисквания
 • Ще се стремя да изграждам собствен и професионален позитивен имидж.
 • Ще участвам активно в оганизираните от Асоцияцията семинари и обучения.
 • Ще се възползвам от обучението и запознаването на обществените групи с ползите от СПА и Уелнес терапиите-правилно и достъпно.
 • Ще участвам в правилното рекламиране на СПА -продукта.
 • Ще предлагам и рекламирам етично и без преувеличение в добър стил своите услуги.
 • Ще упражнявам и рекламирам само тези техники,похвати и физиологично доказани прийоми за които имам сертификат,диплом или удостоверение на адекватно обучение/одобрени от ИСПАТ/.
 • Няма да давам и разпространявам невярна информация относно потенциалните и физиологично доказани ползи от подадените техники,прийоми и похвати.

-Протегни приятелски ръка - Намери партньор във всяко СПА!

2006-2019 © International SPA & Massage Association